บริการหลังการขาย

ลูกค้าที่ซื้อโดเมนกับเรา หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้โอนโดเมนให้กับลูกค้าเป็นอันสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ในการทำเว็บไซต์ขององค์กรได้เลย การซื้อขายโดเมนพรีเมี่ยมนั้น จะไม่สามารถขอคืนเงินในการซื้อโดเมนพรีเมี่ยมได้ เว้นแต่กรณีที่โอนเงินค่าโดเมนมาเกินจำนวนของราคา ทางเว็บไซต์ของเราจะทำคืนให้ภายใน 3 วันทำการ

ดังนั้นขอให้ลูกค้าตรวจสอบ ว่าเป็นโดเมนที่เราต้องการจริง ต้องการซื้อจริง ๆ หากดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับทางลูกค้าแล้ว จะไม่สามารถเรียกร้องการขอคืนเงินได้

หากพบปัญหาด้านการในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามข้อมูลทางเทคนิค สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 081-597-9297 (คุณกุ้ง) ทางไลน์. @domains ทางอีเมล์. mr@kung.vip

After sales service.

Customers who buy domains from us After the officer has completely transferred the domain to the customer Can be used to make an organization’s website straight away Trading Premium Domains Premium domain purchases are non-refundable. Unless the transfer of the domain cost exceeds the amount of the price. Our website will make a refund within 3 working days.

So ask customers to check. that is the domain that we actually want Really want to buy if ownership has been transferred to the customer will not be able to claim a refund.

If you encounter problems in use or would like to inquire about technical information You can contact the staff directly at the phone number 081-597-9297 (Mr.Kung) via Line. @domains via email. mr@kung.vip