การต่ออายุโดเมน ที่ลูกค้าได้สั่งซื้อกับเรา

ทุกโดเมนที่สั่งซื้อกับทางเรา Domainpremium.Domains
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่ออายุให้เพิ่มเติมอีก 5 ปีฟรี ทุกโดเมน ก่อนโอนโดเมนให้ลูกค้า โดเมนจะเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้าโดยสมบูรณ์ ลูกค้าสามารถต่ออายุโดเมนเพิ่มเติมได้เอง ด้วยการล็อคอินอีเมล์ Gmail ที่ลูกค้ามีกรรมสิทธิ์ https://domains.google/ จะต่ออายุได้สูงสุด 9 ปี นับจากปีปัจจุบัน

Domain renewal that customers have ordered from us

Every domain ordered with us Domainpremium.Domains
The staff will extend the extension for another 5 years for free for every domain before transferring the domain to the customer. The domain is fully owned by the customer. Customers can renew additional domains by themselves. by logging in to the customer’s proprietary Gmail https://domains.google/ will be renewed for a maximum of 9 years from the current year.