Thank you.

ขอบคุณสำหรับที่ซื้อโดเมนกับเรา
ทีมงานขอตรวจสอบข้อมูล หลังจากที่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ทีมงานจะติดต่อกลับหาท่านเพื่อดำเนินการส่งมอบโดเมน
ให้กับลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง นะครับ

Thank you.
นายเชิดศักดิ์ เค้าสิม
domainpremium.domains