ขั้นตอนการสั่งซื้อโดเมน

ลูกค้าสามารถเลือกซื้อโดเมนของทางเราได้ โดยการ

 1. เลือกโดเมนที่ต้องการ
 2. หยิบใส่ตะกร้า
 3. กรอกข้อมูลผู้ซื้อ
 4. ชำระเงิน
  • โอนเงินด้วย QR Code พร้อมเพย์ 0815979297 (นายเชิดศักดิ์ เค้าสิม)
  • โอนเงินด้วยบัญชีธนาคาร กสิกรไทย เลขที่ 159-1-58238-7 (โดเมนพรีเมี่ยม)
  • PayPal : premiumdomain
   paypal.me/premiumdomain
   Pay By Email : mr@kung.vip
 5. กดยืนยันการชำระเงิน
 6. ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงิน จะดำเนินการต่ออายุเพิ่มให้ 5 ปีฟรีทุกโดเมน แล้วจะโอนโดเมนให้ลูกค้าซื้อภายใน 1-3 วันทำการ โดยจะโอนโดเมนให้กับลูกค้าผ่านทางอีเมล์ Gmail เมื่อโอนเสร็จโดเมนจะเป็นกรรมสิทธิ์ของทางลูกค้าโดยสมบูรณ์ เป็นเจ้าของโดเมน 100%

Order process

Customers can choose to buy domain premium by

 1. Choose the desired domain.
 2. Add to cart
 3. Fill out buyer information
 4. Pay
  • Transfer money with QR Code PromptPay 0815979297 (Mr.Cherdsak Kaosim)
  • Transfer money with Kasikorn Bank Acc no. 159-1-58238-7 (Domain Premium)
  • PayPal : premiumdomain
   paypal.me/premiumdomain
   Pay By Email : mr@kung.vip
 5. Press to confirm payment.
 6. The staff checks the payment. Will continue to renew for 5 years for free for every domain. Then the domain will be transferred to the customer to buy within 1-3 business days. The domain will be transferred to the customer via Gmail email. Once the transfer is complete, the domain will be completely owned by the customer. 100% domain ownership